Jana Olšinská MAKE UP/MÓDNY STYLING

Make up artistka, módna stylistka a zakladateľka akadémie Jana Olšinská spolupracuje s magazínmi ako EVA, EMMA, Top Fashion, Dolce Vita, La Femme a mnohými ďalšími. Podieľa sa na tvorbe módnych prehliadok, reklamných kampaní a televíznych spotov. Okrem stylingu a vizáže sa zúčastňuje na vytváraní konceptov, ideí a produkcii v súvislosti s vizuálnou stránkou projektov.

“Impulzom k založeniu akadémie STUDIO22 bola hlavne túžba posunúť vzdelávanie v tejto oblasti na úroveň, ktorá sa bude profesionalitou približovať zahraničným školám a zároveň bude absolútne jedinečnou. Mnohokrát sa stretávam s tým, že ľudia majú veľký talent, ale nemajú dostatok sebavedomia a odvahy prejaviť sa. Cieľom akadémie je viesť študentov k tomu, aby rozvíjali svoje originálne videnie a štýl, aby neboli len jednými z mnohých. Myslím si, že na Slovensku máme množstvo talentovaných ľudí, ale majú málo príležitostí. A práve to chceme prostredníctvom akadémie zmeniť. Dať talentovaným ľuďom priestor na realizáciu, “vybrúsiť” ich slabšie stránky do dokonalosti, a zároveň dať klientom väčšiu možnosť výberu.”